Η εταιρεία Land Scopes δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων.
line

Ο όρος ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων αφορά στο σύνολο των πληροφοριών, κατευθύνσεων και υπηρεσιών που απαιτούνται για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Με τη συλλογή κατάλληλων πληροφοριών και την πραγματοποίηση τεχνικών μελετών, δημιουργούμε τεκμηριωμένες σχεδιαστικές προτάσεις οι οποίες αξιοποιούν στο μέγιστο το κεφάλαιο της αρχικής μας επένδυσης.

Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από την εμπειρία τριών δεκαετιών μας επιτρέπει να παρέχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην κατασκευή κτιριακών συγκροτημάτων, ανεξάρτητων κατοικιών και διαμερισμάτων.

Με στόχο την κατασκευή σύγχρονων κτιρίων και κτιριακών συγκροτημάτων ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με σεβασμό στο περιβάλλον, εξειδικευόμαστε στον Τομέα Ανάπτυξης & Αξιοποίησης Ακινήτων όπου πραγματοποιούμε:

 • Έρευνα βελτιστοποίησης και αξιοποίησης της χωροθέτησης του έργου.
 • Έρευνα των χρήσεων της γης και έλεγχο της συμβατότητας της εκάστοτε επένδυσης.
 • Διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων που αφορούν τα ακίνητα.
 • Διεκπεραίωση κυκλοφοριακών θεμάτων των ακινήτων.
 • Διεκπεραίωση περιβαλλοντικών ζητημάτων των έργων.
 • Αναζήτηση των κατάλληλων οικοπέδων και ακινήτων προς εκμετάλλευση.
 • Πώληση ακινήτων.
 • Αντιπαροχή οικοπέδων και ακινήτων.
 • Μελέτες, εγκρίσεις, άδειες και επίβλεψη κατασκευής του έργου.

Tα στάδια που ακολουθούμε είναι τα εξής:

 • Πραγματοποιούμε έρευνα για την εύρεση της κατάλληλη τοποθεσίας ακινήτου.
 • Αξιολογούμε την καταλληλότητα του οικοπέδου.
 • Διαχειριζόμαστε την τιμή αγοράς και πώλησης του ακινήτου.
 • Πραγματοποιούμε χρηματοοικονομική ανάλυση εκροών – εισροών.
 • Προσδιορίζουμε τα χρηματοδοτικά σχήματα και τις νομικές μορφές διαχείρισης των ακινήτων.
 • Αναζήτηση των κατάλληλων οικοπέδων και ακινήτων προς εκμετάλλευση.
 • Πραγματοποιούμε την μελέτη της κατασκευής και υλοποιούμε όλα τα στάδια της κατασκευής και αποπεράτωσης του ακινήτου.